Hästtandvård

Jag utför undersökning, slipning av t.ex. hakar, vassa kanter, avlastning av smärtande tandytor, upprensning av foderinpackningar och andra behandlingar som kan göras i fält.

För diagnoser som kräver röntgen och för mer omfattande eller avancerade ingrepp, som t.ex rotfyllning eller tandoperationer, remitterar jag till tandläkare Torbjörn Lundström eller till hästklinik.