Debitering och betalning

Klinikbesök och hemavlivningar för smådjur kan betalas med Swish eller bankkort.

Gårdsbesök kan betalas med Swish, bankkort eller i de flesta fall mot faktura.

Vid betalning mot faktura tillkommer för privatpersoner en fakturaavgift på 50 kr. Avgiften tas inte ut om det pga tekniska problem inte går att betala med swish eller kort (om det inte beror på att pengar saknas på kontot).

Betalningstid för faktura är 30 dagar efter besöksdatum, eller 20 dagar efter följande månadsskifte för kunder som har månadsfaktura. Vid försenad betalning tillkommer efter 10 dagar påminnelseavgift 60 kr, efter 20 dagar kravavgift på ytterligare 180 kr. Vid utebliven betalning efter krav lämnas fakturan till Kronofogden, vilket medför ytterligare kostnader.

Kunder med förfallna fakturor får inte faktura vid nya besök förrän hela skulden är betald. För kunder med skuld som ligger hos Kronofogden krävs förskottsbetalning och betalning av skulden innan ytterligare besök görs.

Information om att en kund inte betalar kan komma att vidarebefordras till andra veterinärer i området, då det i regel inte omfattas av sekretessreglerna.

 

Priser anges inkl moms (exklusive moms inom parentes).

Receptarvode e-recept / telefonrecept: 125 kr (100 kr). 

För gårds-/hembesök på dagtid debiteras bilkostnad 188-400 kr (150-320 kr), restidsersättning från 406 (325) kr och basavgift 0-494 kr (0-395 kr). 

För utförda åtgärder debiteras arvode, materiel- och läkemedelskostnad samt kostnad för eventuella laboratorie-analyser.

Officiella besök på häst debiteras enligt Jordbruksverkets Beslut om avgifter för officiella uppdrag och andra myndighetsuppdrag (Dnr 5.1.17-01378.2018 / SJVFS 2020:30). 

För akutfall på dagtid tillkommer en akutavgift på 344-406 kr (275-325 kr).

Restidstaxa och arvode är högre på jourtid. På jourtid gäller en fast bilavgift på 450 (360) kr oavsett avstånd.

Direktreglering mot försäkringsbolag kan göras mot en avgift på 125 (100) kr inkl fakturaavgift. Kunden faktureras då endast för den del av kostnaden som inte ersätts av försäkringsbolaget.

 

Då jag är privatpraktiserande, kan mina kunder inom animalieproduktionen inte få del av Jordbruksverkets resebidrag till avlägset boende djurägare för akutsjukvård till produktionsdjur inom lantbruket. 

Detta påverkar inte kostnaden för de djurhållare som bor inom ca 25 km avstånd från kliniken. Vid längre avstånd tillkommer på dagtid ca 110 kr exkl moms per 5 km. Ring eller maila gärna om du bor längre bort och vill veta vilken inställelseavgiften blir vid besök hos dig!