Debitering och betalning

Klinikbesök och hemavlivningar för smådjur kan betalas med Swish eller bankkort.

Gårdsbesök kan betalas med Swish, bankkort eller i de flesta fall mot faktura.

Vid betalning mot faktura tillkommer för privatpersoner en fakturaavgift på 50 kr. Avgiften tas inte ut om det pga tekniska problem inte går att betala med swish eller kort (om det inte beror på att pengar saknas på kontot).

Betalningstid för faktura är 30 dagar efter besöksdatum. Vid försenad betalning tillkommer efter 10 dagar påminnelseavgift 50 kr, efter 20 dagar kravavgift på ytterligare 200 kr. Vid utebliven betalning efter krav lämnas fakturan till Kronofogden, vilket medför ytterligare kostnader.

Kunder med förfallna fakturor får inte faktura vid nya besök förrän hela skulden är betald. För kunder med skuld som ligger hos Kronofogden krävs förskottsbetalning och betalning av skulden innan ytterligare besök görs.

 

Priser anges inkl moms (exklusive moms inom parentes).

Receptarvode e-recept / telefonrecept: 125 kr (100 kr). OBS! Fr.o.m. 1/7 2019 tillkommer utöver arvodet en avgift på 50 (40) kr för alla recept, även de recept där arvode inte tas ut. Detta beror på ökade kostnader till följd av ändrade regler från eHälsomyndigheten.

För gårds-/hembesök på dagtid debiteras bilkostnad 175-375 kr (140-300 kr), restidsersättning från 375 (300) kr och basavgift 0-438 kr (0-350 kr). Vid långa besök (flera timmar) kan basavgiften bli högre.

För utförda åtgärder debiteras arvode, materiel- och läkemedelskostnad samt kostnad för eventuella laboratorie-analyser.

Officiella besök på häst debiteras enligt Jordbruksverkets Beslut om avgifter för officiella uppdrag och andra myndighetsuppdrag (Dnr 5.1.17-01378.2018). OBS! Officiella besök har tidigare varit momsbefriade, men är sedan 2018-02-01 momspliktiga.

För akutfall på dagtid tillkommer en akutavgift på 338-388 kr (270-310 kr).

Restidstaxa och arvode är högre på jourtid. På jourtid gäller en fast bilkostnad på 425 (340) kr oavsett avstånd.

Direktreglering mot försäkringsbolag kan göras mot en avgift på 100 (80) kr inkl fakturaavgift. Kunden faktureras då endast för den del av kostnaden som inte ersätts av försäkringsbolaget.

 

Då jag är privatpraktiserande, kan mina kunder inom animalieproduktionen inte få del av Jordbruksverkets resebidrag till avlägset boende djurägare för akutsjukvård till produktionsdjur inom lantbruket. 

Detta påverkar inte kostnaden för de djurhållare som bor inom ca 25 km avstånd från kliniken. Vid längre avstånd tillkommer på dagtid ca 100 kr exkl moms per 5 km. Ring eller maila gärna om du bor längre bort och vill veta vilken inställelseavgiften blir vid besök hos dig!