Inför besöket

Om du själv har eller nyligen har haft symptom som kan vara corona-virus och ska få besök av mig eller komma till kliniken, vill jag att du ber någon annan närvara i stället för att komma själv.

 • Tandbehandling

  Oftast går det att vara i boxöppningen, om det inte finns en dörr eller boxvägg utan galler i lämplig höjd.
  Om det är flera hästar som ska undersökas kan det vara bra att förbereda en särskild plats, så att man slipper flytta runt utrustningen. Om det är boxar på båda sidor kan t.ex. en vanlig planka som räcker över stallgången fungera utmärkt.
  Det behövs ett eluttag inom ca 8 m håll, annars behövs en extra skarvsladd.
  Det behövs varmvatten och en ren hink.

 • Signalementsbeskrivning

  Inför besöket:
  Om hästen har en ovanlig färg, kan det ibland behövas lite efterforskningar för att det ska bli rätt. Maila i så fall foton på hästen och på stamtavlan (eller föräldrarnas stamtavlor), så att jag kan undersöka vilken / vilka färger som är möjliga.
  För föl som även ska chipmärkas, kan det vara bra att träna inför detta. Träna även på att få ta i svansen, eftersom svanstagel för DNA-prov ska tas. En bra metod finns att se här:
  https://www.youtube.com/watch?v=MRAIdnQmzak&amp=&feature=share

  Vid besöket:
  Hästen måste vara ren och torr, så att färg, tecken och virvlar kan ses och ritas av korrekt.
  Föl: Modern och hennes pass ska finnas på plats.

 • Hingstkastrering

  Att tänka på inför kastrering:
  Kastrering görs helst vår eller höst, eftersom kyla försämrar sårläkningen och värme ökar infektionsrisken.
  Hästen ska vara grundvaccinerad mot stelkramp (två vaccinationer).
  Kontrollera att din försäkring täcker eventuella komplikationer efter kastrering.
  Planera så att du har gott om tid den närmaste veckan efter kastreringen, det är viktigt att hästen motioneras flera gånger dagligen.
  Träna hingsten på att bli tempad, ta gärna tempen morgon och kväll dagarna före kastreringen så att du vet vad som är normalt för din hingst.

  Inför själva besöket:
  Hästens pass ska finnas på plats.
  Det ska finnas en lämplig plats med tillräckligt utrymme för att en person ska kunna stå minst 2 m bakom hästen.
  Det behövs en avställningsyta för utrustning, t.ex. ett mindre bord.
  Det behövs minst 2 personer för handräckning.
  Det behövs varmvatten och en rendiskad hink.

 • Hälsointyg för resa

  För tävling inom Norden behövs inget hälsointyg. Hästpass och startlista måste medföras under resan. I vissa fall utfärdar tävlingsveterinären ett intyg inför hemresan.

  För resa inom EU:
  Intyget ska utfärdas av officiell veterinär inom 48 tim före avresa (eller sista vardagen före helg).
  Hästens pass måste finnas på plats.

  För resa utanför EU:
  Kolla upp i god tid vad som gäller för det aktuella landet. Information kan fås från landets ambassad.
  Vissa länder kan kräva provtagningar, som behöver förberedas långt i förväg. Det kan även krävas att hästen under en tid före resan inte får flyttas och ska hållas avskild från andra hästar.
  När dessa krav är uppfyllda, krävs för många länder ett s.k. Traces-intyg, som är mer omfattande än det vanliga hälsointyget. Förutom hästpasset behövs bl.a. fullständig adress till avsändare, mottagare och transportör, registreringsnummer på fordonet och uppgifter om restid mm. Även detta intyg ska utfärdas av officiell veterinär inom 48 tim före avresa eller senaste vardagen före helg.

 • Träna hästen inför injektioner

  Här finns en film som beskriver en enkel och effektiv metod för att vänja stickrädda hästar vid att få injektioner:
  https://www.youtube.com/watch?v=MRAIdnQmzak&amp=&feature=share