Lantbrukets djur

Akutsjukvård och förebyggande veterinärvård.

VILA-besök för gris-, får-, kalv- och dikobesättningar. 

Odling av mjölkprover.

 

Då jag är privatpraktiserande, kan mina kunder tyvärr inte få del av Jordbruksverkets resebidrag till avlägset boende djurägare för akutsjukvård till produktionsdjur. 

Detta påverkar inte kostnaden för de djurhållare som bor inom ca 25 km avstånd från kliniken. Mer information finns under fliken "Betalning". Ring gärna om du bor längre bort och vill veta vilken inställelseavgiften blir vid besök hos dig!