Inför besöket

ATT TÄNKA PÅ INFÖR BESÖKET

Tandbehandling

TYVÄRR KAN JAG FÖR NÄRVARANDE INTE ARBETA MED HÄSTTÄNDER PGA PROBLEM MED AXLARNA.


Oftast går det att vara i boxöppningen, om det inte finns en dörr eller boxvägg utan galler i lämplig höjd.
Om det är flera hästar som ska undersökas kan det vara bra att förbereda en särskild plats, så att man slipper flytta runt utrustningen. Om det är boxar på båda sidor kan t.ex. en vanlig planka som räcker över stallgången fungera utmärkt.
Det behövs ett eluttag inom ca 8 m håll, annars behövs en extra skarvsladd.
Det behövs varmvatten och en ren hink.

Hingstkastrering

TYVÄRR KAN JAG FÖR NÄRVARANDE INTE KASTRERA HINGSTAR PGA PROBLEM MED AXLARNA.


Att tänka på inför kastrering:
Kastrering görs helst vår eller höst, eftersom kyla försämrar sårläkningen och värme ökar infektionsrisken.
Hästen ska vara grundvaccinerad mot stelkramp (två vaccinationer).
Kontrollera att din försäkring täcker eventuella komplikationer efter kastrering.
Planera så att du har gott om tid den närmaste veckan efter kastreringen, det är viktigt att hästen motioneras flera gånger dagligen.
Träna hingsten på att bli tempad, ta gärna tempen morgon och kväll dagarna före kastreringen så att du vet vad som är normalt för din hingst.

Inför själva besöket:
Hästens pass ska finnas på plats.
Det ska finnas en lämplig plats med tillräckligt utrymme för att en person ska kunna stå minst 2 m bakom hästen.
Det behövs en avställningsyta för utrustning, t.ex. ett mindre bord.
Det behövs minst 2 personer för handräckning.
Det behövs varmvatten och en rendiskad hink.

Träna hästen inför injektioner

Här finns en film som beskriver en enkel och effektiv metod för att vänja stickrädda hästar vid att få injektioner:
https://www.youtube.com/watch?v=MRAIdnQmzak&amp=&feature=share

Signalementsbeskrivning

Inför besöket:
Om hästen har en ovanlig färg, kan det ibland behövas lite efterforskningar för att det ska bli rätt. Maila i så fall foton på hästen och på stamtavlan (eller föräldrarnas stamtavlor), så att jag kan undersöka vilken / vilka färger som är möjliga.
För föl som även ska chipmärkas, kan det vara bra att träna inför detta. Träna även på att få ta i svansen, eftersom svanstagel för DNA-prov ska tas. En bra metod finns att se här:
https://www.youtube.com/watch?v=MRAIdnQmzak&amp=&feature=share

Vid besöket:
Hästen måste vara ren och torr, så att färg, tecken och virvlar kan ses och ritas av korrekt.
Föl: Modern och hennes pass ska finnas på plats.

Hälsointyg för resa

För tävling inom Norden behövs i de flesta fall inget hälsointyg. Kontrollera vad som gäller för den aktuella tävlingen. Hästpass och startlista måste medföras under resan. Hemresan ska ske inom 10 dagar och ett tävlingsintyg ska då kunna uppvisas.
Du ska också ha med en egenförsäkran som innehåller: Ursprungsplats (som ska vara en registrerad anläggning med SE-nummer), destination, platser för vila, transportmedel och transportör (tänk på att transportören ska vara registrerad), hästens UELN-nummer (=passnummer), en försäkran om att hästen inte kommer från en anläggning med restriktioner pga sjukdom.För resa inom EU och Norge:
Du måste nu ha ett hälsointyg utfärdat i EU:s digitala system TRACES.NT, som ska utfärdas av en officiell veterinär inom 48 timmar före lastningen (eller sista vardagen före helg).

OBS! Nytt från 6/11 2021: För att intyg ska kunna utfärdas måste anläggningen som hästen reser ifrån vara registrerad i Jordbruksverkets register och ha ett SE-nummer. Anläggningen måste också vara registrerad om du ska ta emot hästar från andra länder inom EU. Detta görs av den som driver anläggningen genom en e-tjänst på JBV:s hemsida www.jordbruksverket.se minst 4 veckor innan hästen ska resa. Anledningen är att dessa uppgifter inte längre kan registreras av veterinären, utan att Jordbruksverket nu måste lägga in uppgifterna om anläggningen i TRACES.NT.

Även anläggningen i mottagarlandet måste vara registrerad i sitt land. Kontrollera i god tid att detta är gjort!

Uppgifter som behövs för intyget måste skickas till veterinären i god tid (helst en vecka) före avresa. Det gäller bl.a fullständig adress och registreringsnummer till avsändare, anläggning där avresan sker, mottagare och anläggning där hästen anländer. Även registreringsnummer på fordonet och ev släp samt uppgifter om avresetid och vilka länder som passeras under resan behövs.
Hästens pass måste finnas på plats vid besöket.


För resa utanför EU:
Om hästen färdas genom andra EU-länder behövs ett Traces-intyg. Därutöver kan olika länder ha olika krav och intygsblanketter. Kontrollera i god tid vad som gäller för det aktuella landet. Information kan fås från landets ambassad.
Vissa länder kan kräva provtagningar, som kan behöva förberedas flera månader i förväg. Det kan även krävas att hästen under en tid före resan inte får flyttas och ska hållas avskild från andra hästar.

Dela den här sidan