Miljöarbete

Detta gör jag för att minimera verksamhetens påverkan på miljön:

- Tankar veterinärbilen med fossilfri diesel HVO100

- Skickar journaler, kvitton och fakturor digitalt

- Källsorterar allt avfall

- Planerar att installera en luftvärmepump på kliniken

Dela den här sidan