Miljöarbete

Detta gör jag för att minimera verksamhetens påverkan på miljön:

- Tankar veterinärbilen med fossilfri diesel HVO100

- Skickar journaler, kvitton och fakturor digitalt

- Källsorterar allt avfall

- Använder timer för att minimera användningen av luftkonditioneringen på kliniken (tyvärr är den nödvändig då hela söderväggen är ett stort fönster och det blir outhärdligt varmt utan).

Dela den här sidan